main

Բաժակ-թերմոս 400 մլ (արծաթագույն)

31000 AMD

Բաժակ-թերմոս 400 մլ (արծաթագույն)

Բաժակ-թերմոս 400 մլ (արծաթագույն)

Ջրի շիշ 650 մլ (սպիտակ)
Ջրի շիշ 650 մլ (սպիտակ)

21000

Թերմոս 750 մլ (վարդագույն)
Թերմոս 750 մլ (վարդագույն)

37800

Բաժակ-թերմոս 200 մլ (սպիտակ )
Բաժակ-թերմոս 200 մլ (սպիտակ )

22100

Բաժակ-թերմոս 200 մլ (կարմիր)
Բաժակ-թերմոս 200 մլ (կարմիր)

22100

Բաժակ-թերմոս 200 մլ (արծաթագույն)
Բաժակ-թերմոս 200 մլ (արծաթագույն)

22100

Բաժակ-թերմոս 350 մլ (մոխրագույն)
Բաժակ-թերմոս 350 մլ (մոխրագույն)

47800

Մանկական թերմոս 350 մլ (սպիտակ)
Մանկական թերմոս 350 մլ (սպիտակ)

33600

Թերմոս 750 մլ (սպիտակ)
Թերմոս 750 մլ (սպիտակ)

37800

Մանկական թերմոս 350 մլ (մուգ կարմիր)
Մանկական թերմոս 350 մլ (մուգ կարմիր)

33600

Բաժակ-թերմոս 400 մլ (կարմիր)
Բաժակ-թերմոս 400 մլ (կարմիր)

31000

phone number